МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Отделението е разположено на V етаж , Хирургичен корпус


СТРУКТУРА:

Стационар – 48 легла
Сектор Гастроентерология
Сектор Пневмология и фтизиатрия
Консултативен кабинет

СЪСТАВ:

Началник отделение

Д-р Здравка Маринова- специалност  „ Обща медицина” и „Гастроентерология”

Д-р Щерю Иванов- специалност „ Вътрешни болести”,  „Гастроентерология и диабетика” и „Пневмология и фтизиатрия”

Д-р Марияна Карагеоргиева- специалност  „ Вътрешни болести” и „Гастроентерология”

Д-р Борислав Желязков- специалност  „ Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”

Д-р Елиз Селимова- специалност „Гастроентерология”

Д-р Ивелина Вълчева- специалност „Гастроентерология”

Д-р Наталия Георгиева- лекар специализант „Гастроентерология”

Д-р Сабие Ахмедова- лекар специализант „ Гастроентерология”

 

Старша медицинска сестра

Димитринка Миланова – магистър „ Управление на здравните грижи”

Медицински сестри

Здравни асистенти

Медицински секретар

Санитари

 

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

В отделението се осъществяват дейности по медицинските специалности: „Гастроетерология“  и „Пневмология и фтизиатрия“ . Работи се с висококачествена медицинска апаратура и квалифицирани специалисти, в съответствие с изискванията на алгоритмите на клиничните пътеки и  медицинските стандарти .

 Осъществяваните дейности са включени в програмите за обучение на студенти и специализанти .

СЕКТОР ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

В сектор Гастроентерология се лекуват заболявания на горния и долен стомашно-чревен тракт – възпаления на хранопровода, гастрити, язвена болест, възпаления на жлъчната система, панкреаса и хронични чернодробни заболявания (хепатити и цирози).
Секторът има богати диагностични и терапевтични възможности. Работата му е съобразена с утвърдените световни стандарти и с най-съвременните методи за диагностика и лечение.
Извършват се ендоскопски диагностични процедури на стомашно-чревния тракт (Фиброгастроскопия, Фиброколоноскопия) с вземане на биопсии за диагностициране на доброкачествени и злокачествени заболявания.

Наличен е и  апарат за УЗД на коремни органи, както и Аргон плазмен коагулатор.
Рутинно се извършват ендоскопски терапевтични манипулации, като полипектомии (отстраняване на доброкачествени образувания на стомашно-чревния тракт).

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

КП № 68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18

КП № 69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

КП № 70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст          

КП № 71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст

КП № 72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

КП № 74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

КП № 75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст 

КП № 76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст

АПР № 34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

СЕКТОР ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

В сектор Пневмология и фтизиатрия се извършват следните основни дейности:

Диагностика и лечение на болести, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система;

Работа по клинични пътеки – „ХОББ в екзацербация“, „Бронхиална астма в пристъпен стадий“, „Пневмония“

Предлага следните специфични услуги:

– Спирометрия
– Ендоскопско изследване и лечение на дихателната система
– Плеврална пункция

Разполага с флексибилен бронхоскоп с пълен набор от ендоскопски инструменти.

 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

КП №36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

 КП №38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

 КП №39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 

КП № 40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18

КП № 42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

КП № 43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

КП № 45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ:

Чрез своя консултативен кабинет проследява преминалите през отделението болни. Осъществява спешна и планова консултативна медицинска помощ със съответните специалисти по профила на отделението .