Спешно отделение е структура на „МБАЛ-Добрич“ АД, в която екип от лекари с помощта на специалисти по здравни грижи и немедицински персонал извършва непрекъсната денонощна медицинска дейност при спешни пациенти в обхвата на специалността „Спешна медицина“ и спазване на изискванията, регламентирани в Стандарт по спешна медицина.
На територията на Спешно отделение се поддържат два реанцимационни поста в Противошокова зала, болнични легла за диагностично-терапевтични действия, диагностично уточняване и наблюдение на спешен пациент до 24 часа.

Всички пациенти потърсили медицинска помощ в Спешно отделение преминават през задължителна регистрация в Кабинет регистратура.

Отделението се ръководи от д-р Виолина Милкова, специалист „Спешна медицина“.

В отделението работят лекари специалисти, както и лекари специализанти, работещи и в другите структури на „МБАЛ-Добрич“ АД, общо 29 на брой.

В дейността си се подпомагат от специалисти по Здравни грижи – 18 на брой, както и немедицински персонал – 10 санитари. Кабинет регистратура се обслужва от 12 служители.