Спешно отделение

Спешно отделение е най-новото отделение в структурата на „МБАЛ – ДОБРИЧ“ АД.
Открито е на 01.02.2007 г.

Спешно отделение предлага:
– Денонощен прием на пациенти;
– Високо квалифицирана лечебно-диагностична дейност;
– Качествено обслужване на пациента Спешно отделение МБАЛ Добрич

Спешно отделение МБАЛ Добрич

Специализирани кабинети за спешен прием:

– Шокова зала;
– Терапевтичен кабинет;
– Манипулационна;
– Реанимационни зали;
– Педиатричен кабинет;

Спешно отделение МБАЛ Добрич Спешно отделение МБАЛ Добрич

В отделението се оказва високо специализирана дейност отнасяща се до спешни състояния:

– травматизъм;
– отравяния;
– сърдечни и мозъчно – съдови инциденти;
– спешни състояния в детска възраст;
– всички състояния, нуждаещи се от коригиране на основните жизненоважни функции

Спешно отделение МБАЛ Добрич
В Спешно отделение работят специалисти от всички направения на медицината – реаниматори, терапевти, хирурзи, педиатри, обща медицина и други.

Консултативната дейност се извършва от висококвалифицирани специалисти от различните отделения в структурата на болницата.

Осигурена е непрекъсната 24 часова квалифицирана помощ от медицинските екипи в различните сектори на отделението.

Годишно през Спешно отделение минават около 40000 пациента нуждаещи се от нашите услуги.