Отделение по трансфузионна хематология

(КРЪВЕН ЦЕНТЪР)

ОТХ е структура в „МБАЛ-Добрич“ АД и част от трансфузионната система на страната. Поради специфичните си функции то е единствено в област Добрич.

В ОТХ се извършват следните дейности:

    – планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за лечебните заведения в областта;
    – промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители;
    – подбор на донори и вземане на кръв;
    – експедиция, съхранение и поддържане на резерв от кръвни съставки и плазмени продукти;
    – извършване на имунохематологични изследвания и подбор на кръвни съставки за всеки конкретен пациент;
    – оказване на консултативна помощ по отношение на оптималното приложение на кръвните съставки на отделенията от областта и общинските болници.

Вземането на кръв се извършва от два екипа – подвижен и стационарен от 7:30 до 13:00 ч. всеки работен ден. В тях работят лекар, лаборант и две мед. сестри.

Имунохематологичната диагностика на пациентите се осъществява в лабораториите на ОТХ от лекари и лаборанти.

Експедицията на кръвни съставки и плазмени продукти се осъществява в тясно взаимодействие с лекуващите лекари от клиничните отделения.

Работно време на отделението:

    – от 7:30 до 13:00 ч. – вземане на кръв от доброволни и безвъзмездни кръводарители;
    – от 7:30 до 19:30 ч. извършване на имунохематологични изследвания и експедиция;
    – от 19:30 до 7:30 ч. в почивни и празнични дни на разположение за обслужване на лечебните заведения от областта.

Началник отделение – д-р Юлияна Божанова Димитрова- Жекова – специалист по трансфузионна хематология

Старши мед. лаборант – Марина Василева

Телефони: +359 58/600 690 ; +359 58/600 488 вътр. 352, 354, 514