ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ


В отделението се осъществяват дейности по медицинските специалности: „Ендокринология и болести на обмяната“, „Нефрология“ и „Ревматология“.

Второ терапевтично отделение

СТРУКТУРА:
– Консултативен кабинет – VІІІ- етаж , Хирургичен корпус
– Стационар – 38 легла
– Ендокринологичен, нефрологичен и ревматологичен сектор

Ендокринологичен сектор:


– Лечение на остри усложнения на захарен диабет- хипогликемична кома и кетоацидоза.
– Диагностика и активно лечение на болни със захарен диабет,заболявания на щитовидната жлеза, надбъбречната жлеза, хипофизата
– Лечение на остеопороза
– Диагностика и лечение на Захарен диабет с микроваскуларно и макроваскуларни усложнения – определяне на лечебно поведение
– Лечение и профилактика на диабетно стъпало
– Разполага с Център за обучение на болни от захарен диабет

Нефрологичен сектор:


– Лечение на остър и хроничен пиелонефрит
– Лечение на остра и хронична бъбречна недостоатъчност
– Лечение на хроничен гломерулонефрит
– Лечение на болни на хрониодиализа с усложнения

Ревматологичен сектор


В отделението се извършва лечение на болни с остри отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години и лечение на пациенти с токсоалергични реакции при лица над 18 години

Персонал:

Началник отделение:

Д-р Албена Василева- лекар-ординатор

Признати специалности: Вътрешни болести и Нефрология
Завършен курс: Ултразвукова диагностика на коремни органи

д-р Албена Василева
Д-р Дарина Жекова- лекар ординатор
Признати специалности: Вътрешни болести и Ендокринология
Завършен курс: Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза. д-р Дарина Жекова

Д-р Валентина Желязкова – лекар-ординатор
Призната специалност: Вътрешни болести
Д-р Весела Станева – лекар-ординатор
Призната специалност: Токсикология
Д-р Галина Димитрова – лекар-ординатор
Д-р Валентина Енчева Пейчева- вътрешни болести, ревматология