Отделението е с ниво на компетентност ІІ–ро в изпълнение на медицински стандарт по „Вътрешни болести”.


В отделението се осъществяват дейности по:
• по медицинска специалност „ Ендокринология и болести на обмяната ”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „ Ендокринология и болести на обмяната ” и включваща:
– Лечение на остри усложнения на захарен диабет- хипогликемична кома и кетоацидоза.
– Диагностика и активно лечение на болни със захарен диабет,заболявания на щитовидната жлеза, надбъбречната жлеза, хипофизата
– Лечение на остеопороза
– Диагностика и лечение на Захарен диабет с микроваскуларно и макроваскуларни усложнения – определяне на лечебно поведение
– Лечение и профилактика на диабетно стъпало
• медицинска специалност „ Нефрология ”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Нефрология” и включваща:
– Лечение на остър и хроничен пиелонефрит
– Лечение на остра и хронична бъбречна недостатъчност
– Лечение на хроничен гломерулонефрит
– Лечение на болни на хрониодиализа с усложнения
• медицинска специалност „ Ревматология ”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по
„ Ревматология” и включваща:
– Лечение на системни заболявания на съединителната тъкан
– Лечение на възпалителни ставни заболявания
– Лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания.
Провеждат се консултации и диагностика по искане на лекари от други отделения, от ЦСМП, както и консултации на болни.
Първо отделение по Вътрешни болести разполага с необходимата апаратура за диагностика, лечение и наблюдение на пациенти:
– монитор
– перфузор
– инфузионни помпи.

В отделението има обособени:
– Център за обучение на болни от захарен диабет – в него се провежда обучение за хранителния режим, за здравословния начин на живот, за техниката за инжектиране на инжекция, за самоконтрол на диабета, за мерките при спешни състояния като кетоацедози или хипогликемии.
– Кабинет за функционална диагностика – ехографска диагностика на коремни органи и повърхностни структури.

Осъществяването на дейностите в отделението е в съответствие с изискванията на алгоритмите на съответните клинични пътеки за болнична помощ, съгласно НРД, на съответните медицински стандарти и правилата за добра клинична практика.Осъществяваните дейности са включени в програмите за обучение на студенти и специализанти.

В отделението се обслужват пациенти по 8 клинични пътеки, включващи описаните по-горе заболявания и усложненията от тях:
• 78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
• 79 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
• 84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
• 87.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност
• 88.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостстаъчност при лица на 18 години
• 89.1 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
• 90.1 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
• 91 Диагностика и лечение надегенеративни и обменни ставни заболявания
Има разкрити 2 места за Амбулаторни процедури.

Капацитет:

Спазени са нормативните изисквания на Наредба № 49/2010г. на МЗ относно минималния брой болнични легла в едно отделение. Всички помещения отговарят по размери на хигиенните изисквания.

В Първо отделение по Вътрешни болести са разкрити 39 болнични легла,разпределени в 3 сектора:
• сектор „ Ендокринология и болести на обмяната “ – 9 легла с дейност Iниво;
• сектор „ Нефрология “ – 19 легла с дейност Iниво, 6 легла с дейност ІІ ниво;
• сектор „ Ревматология “ – 5 легла с дейност ІІ ниво;

В отделението работят:

12 лекари, от които 1 със специалност по Вътрешни болести и Нефрология, 2 със специалност по Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната, 1 със специалност по Вътрешни болести и ревматология, 1 със специалност Нефрология, 1 със специалност Ревматология, 6 специализанта и 4 специалисти по здравни грижи.


Д-р Албена Василева- началник отделение
Признати специалности: Вътрешни болести и Нефрология
Завършен курс: Ултразвукова диагностика на коремни органи.

Д-р Дарина Жекова – ординатор
Признати специалности: Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната
Завършен курс: Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза.

Д-р Валентина Желязкова – ординатор
Призната специалност: Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Валентина Пейчева- ординатор
Признати специалности: Вътрешни болести и Ревматология

Д-р Галина Димитрова – ординатор
Призната специалност: Нефрология

Д-р Наталия Николова – ординатор
Призната специалност: Ревматология

Д-р Ася Райкова – специализант
Д-р Венцислава Железова – специализант
Д-р Гергана Градева – специализант
Д-р Добромир Филипов – специализант
Д-р Назан Ремзи – специализант
Д-р Преслав Божилов – специализант

м.с. Нина Кирова – старша медицинска сестра
Преминали курсове: За работа и обучение на болни със Захарен диабет

Обучение за грижи за болни с ТХБН
м.с. Ивелина Стоянова – СЗГ
м.с. Нора Джамбазова – СЗГ
м.с. Тинка Симеонова – СЗГ
Преминали курсове: Обучение за грижи за болни с ТХБН

Помощен персонал:
2 мед. секретар
7 санитари

Контакти:
058/600 – 488 централа МБАЛ – Добрич
вътр. 364 – началник отделение
вътр. 459 – лекарски кабинет
вътр. 344 – старша медицинска сестра
вътр. 457 – манипулационна
вътр. 462 – медицински секретар