В отделението се извършват аутопсии на починали граждани с неизяснени причини за смърт и настъпила смърт при неизяснени обстоятелства, съмнение за насилствена смърт, насилствено причинена смърт, след издаване на постановление от органите на предварителното производство.

В отделението се извършват експертизи и консултации на живи лица след упражнено физическо насилие, вследствие на нанесен побой, пътно транспортни произшествия, по повод полови престъпления и др., с определяне на медико-биологичната квалификация на телесната повреда, за нуждите на правораздавателните органи и Съда, както и експертизи по писмени данни за определяне на алкохолна концентрация в кръвта.

Отделението разполага със:
– Секционен блок
– Кабинет за прегледи
– Хистологична лаборатория и некропсии

Началник отделение:
Д-р Димитър Димитров – Специалист по съдебна медицина и деонтология.

Даниела Иванова – Старша мед. сестра 
Герман Митев – Санитар препаратор

Служебен мобилен телефон – 0885 665 334

Д-р Димитър  Димитров
Съдебен лекар с придобита специалност „Съдебна медицина”
Работещ в отделението от 27 год.

Съгласно чл. 17 т. 4,6,9 от Наредба №1 от 16.01.2008 г. за вписване, квалификация и възнаграждение на вещите лица е вписан в списъка на вещите лица към Добрички Окръжен Съд.

Притежава компетентност и извършва следните видове съдебни експертизи в областта на съдебната медицина:
– По въпроси касаещи нанесени телесни повреди / установяване, механизъм и др. по ГПК и НПК/
– Причина за смърт.
– Болестни състояние в областта на медицината.
– Всякакъв вид експертизи по писмени данни, в това число и за установяване на концентрация на етилов алкохол в кръвта.
– Установяване загуба на трудоспособност вследствие на травматични увреждания.
– Въпроси при полови престъпления.