Инфекциозно отделение е разположено в западното крило на Терапевтичния блок, I етаж.

Структура:

Диагностично-консултативен приемен инфекциозен кабинет, Стационар с 11 легла.

В Инфекциозно отделение се извършва лечебно-диагностична, профилактична и консултативна дейност.

В Диагностично-консултативния инфекциозен кабинет се извършват консултации, прегледи, прием на инфекциозно болните, след изписването – прегледи по Клинична пътека, провежда се противобясна имунизация.

В стационара се хаспитализират пациенти с тежко протичащи и с усложнения инфекциозни заболявания. Работи се по всички клинични пътеки, одобрени от НЗОК за инфекциозните болести. Правят се всички необходими за съответното заболяване и за работа със здравната каса клинико-лабораторни, инструментални, функционални, микробиологични, вирусологични и серологични изследвания.

В Инфекциозно отделение работят 5 лекари и 8 специалисти по здравни грижи. От лекарите трима са с призната специалност инфекциозни болести и един – с детски болести, един специализант.

Изработват се ефективни работни графици, осигуряващи пълен екип за денонощния режим на работа в отделението. Персоналът е ангажиран и изпълнява своите задължения максимално ефективно. Пациентите се обслужват бързо и качествено. Изградена е стройна система за работа в стационара, която води до висока степен на удовлетвореност на обслужваните пациенти. Освен това, инфекциозните заболявания по своята същност са спешни, няма планова хоспитализация. Използваемостта на наличния фонд и легловата база зависи от епидемиологичната обстановка в страната и в частност в областта.