Ушно-носно-гърлено отделение е разположено на петия етаж на Хирургическия корпус.

Отделението разполага и с изнесен в приемно-консултативния блок кабинет №39 – отоневрологичен, аудиометричен и ушно-носно-гърлени болести – ет.3, Терапевтичен корпус.

• Oтоневрологичен кабинет – осъществява консултативна и лечебна дейност и притежава необходимите за тази цел инструментариум и техника.
• Аудиометричен кабинет с аудиологична кабина за извършване на аудиологични изследвания на слуха на възрастни и деца над 3-годишна възраст.
• Приемно-консултативен кабинет, в който се извършват консулти и прием на болни.
Ушно-носно-гърлено отделение е II-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”.

Отделението разполага общо 5 легла, от които по договор с НЗОК – 4 легла и 1 платено легло, съответно с дейност: 1 легло- I-во ниво и 3 легла-II ниво. Места за Амбулаторни процедури -2.

СЪСТАВ:
За осъществяването на консервативно и оперативно лечение на болните са отговорни трима лекари специалисти по оториноларингология, 1 ст.мед.сестра и операционна мед.сестра, 2 медицински сестри и 2 санитарки

Началник отделение: Д-р Людмил Любенов
Призната специалност по Ушно-носно-гърлени болести
Завършен курс – аудиология, отоневрология, чужди тела в дихателни пътища и хранопровод.
Д-р Росица Стоянова- лекар – ординатор.
Призната специалноста по Ушно-носно-гърлени болести.
Завършен курс- отоневрология, аудиология, клинична отоневрология.
Д-р Жейно Илиев – лекар ординатор
Призната специалност по Ушно-носно-гърлени болести.
Ст.м.с. Катя Илиева

В отделението е създадена организация на работа, позволяваща своевременно оказване на планова и спешна медицинска помощ от областта на оториноларингологията. Дейноста се осьществява според действащото законодателство, правилата за добра медицинска практика и утвьрдения Медицински стандарт по „Ушно-носно-гьрлени болести“. Целият медицински състав на отделението работи по установени специализирани и терапевтични алгоритми на работа, протоколи и технически фишове, водещи до качествено извършване на дейността.
Ушно-носно-гърлено отделение е aкредитирана база за практическо обучение на специализанти.

В Ушно-носно-гърлено отделение се извършват пълен обем диагностични дейности, консервативно и оперативно лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото:
1.Заболявания на носа и околоносните кухини
2.Болести на външно и средно ухо
3.Уувреждане на слуховия нерв и нарушение на вестибуларната функция;
4.Лечение на внезапна глухота и остро настъпило намаление на слуха
5.Болести на тонзилите и техните усложнения
6.Ендоскопски терапевтични и диагностични процедури на хранопровод и горни дихателни пътища
7.Пълни отоневрологични и аудилогични изследвания.

Отделението разполага с операционна зала оборудвана с апаратура и инструментариум за извършване на хирургична дейност: операции на уши и гърло в пълен обем и сложност, под местна и обща анестезия.
Тук се извършват:
– Операции на сливици
– Репозизиция на носни кости
– Парацентези
– Носни и ушни полипи
– Слухопротезиране с напасване на слухов апарат
– Екстракция на чужди тела от хранопровод
– Езофагоскопии
– Микроларингохирургия.
– Бужиране на хранопровод при лечение на стриктури.
– Носна септопластика.
– Операции на околоносни кухини.
– Радикални трепанации на мастоиден израстък
– Тимпанопластики.

Клиничните пътеки по които се приемат пациенти в отделението , за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК през 2021 г. са :

КП код КП наименование
КП 113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип / в частта, касаеща от периферен тип /
КП 137
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
КП №138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем на сложност
КП №139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести / Тази КП може да бъде завършена за лица над 18 год./
КП №140.1
КП №140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години.
Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години.
КП №227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност / ще се изпълняват основни процедури в частта касаеща УНГ/.
КП№228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
КП №229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област/ ще се изпълняват основни процедури в частта касаеща УНГ – МКБ 10: J01.0; J01.1; J01.4; J01.8; J34.0/.
АПР 18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност.
КП 999 Приложение №10 „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“


КОНТАКТИ:

058/600 – 488 централа МБАЛ – Добрич