Структура:


УНГ отделение е разположено на осмия етаж на Хирургическия корпус,като заема неговото източно крило.Отделението разполага и с два изнесени в приемно-консултативния блок кабинета, а именно:

– отоневрологичен кабинет,осъществяващ консултативна и лечебна дейност и притежаващ необходимите за тази цел инструментариум и техника,аудиологична кабина за извършване на аудиологични изследвания на слуха на възрастни и деца над 3-годишна възраст
– приемно-консултативен кабинет,в който се извършват консулт и прием на болни
– Стационарът разполага с 5 легла, като за осъществяването на консервативно и оперативно лечение на болните са отговорни двама лекари със специалност по оториноларингология, един лекар- специализант и 8 СЗГ.
Целият медицински състав на отделението работи по установени специализирани и терапевтични алгоритми на работа, протоколи и технически фишове, водещи до качествено извършване на дейността.

Отделението разполага със собствена операционна зала оборудвана с апаратура и инструментариум за извършване на хирургична дейност под местна и обща анестезия.

Тук се извършват :

– Операции на сливици
– Репозизиция на носни кости
– Парацентези
– Носни и ушни полипи
– Слухопротезиране с напасване на слухов апарат
– Бужиране на хранопровод при лечение на стриктури
– Носна септопластика
– Операции на околоносни кухини
– Радикални трепанации на мастоиден израстък
– Тимпанопластики
– Пълни отоневрологични и аудилогични изследвания

В УНГ отделение заседава ЛКК за слухопротезиране –
вторник и четвъртък от 10.00- 12.00 ч.

Телефони:

Началник отделение Д-р Людмил Любенов: +359 58/600 488 вътр.479

Ст.м.сестра Снежана Великова: +359 58/600 488 вътр.449

Ординатори:

Д-р Росица Стоянова

Д-р Жейно Илиев

+359 58/600 488 вътр.371