СТРУКТУРА

В ОФРМ са обособени следните сектори:        

  –  Сектор Електролечение;                              

  –  Рехабилитационен и учебен сектор                   

  –  Сектор Инхалационна терапия                        

  –  Сектор Водолечение                                  
  –  Сектор Кинезитерапия

  –  Сектор Функционален

  –  Сектор Топлолечение
   
Всички те са оборудвани с модерна апаратура.

В отделението се работи по 5 рехабилитационни пътеки за лечение на пациенти със заболявания на сърдечно- съдовата система, ИБС, прекарали ОМИ и сърдечни операции, след мозъчен инсулт и други нарушения на централен двигателен неврон, заболявания на ПНС, болести на ОДА.

Отделението разполага с 12 легла за рехабилитационна дейност, базирани в следните отделения:

– 5 легла в Отделение по нервни болести;

– 5 легла в Отделение по ортопедия и травматология;

– 1 легло в Отделение по кардиология;

– 1 легло в Отделение по педиатрия;

Нач. Отд. Д-р Гергана Стойкова

тел.058/600-488 вътр. 400

ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Диагностични дейности, електродиагностика, хронаксиметрия, ММТ, функционално изследване на ОДА / ъглометрия и сантиметрия /, соматометрия, соматоскопия.

  Лечебни дейности:

– Заболявания на ОДА.

– Заболявания на ЦНС и ПНС

– Заболявания на ССС

– Заболявания на Дих. С-ма

– Родови травми

– Трудно заздравяващи рани и периферни съдови синдроми
         

В МБАЛ- Добрич АД е изграден център за амбулаторна кардиологична рехабилитация на пациенти преболедували от миокарден инфаркт и сърдечни операции. Въведен е метода БОБАТ при мозъчен инсулт и др. Заболявания на ЦДН. Лимфодренажен масаж при следоперативни, травматични състояния. Програмата е разработена по проект на Рене ван де Велде в рамките на Българо-Швейцарското дружество за междуболнично партньорство Шафхаузен- Добрич. И от бълскарска страна екип от специалисти физиотерапевт, кардиолози, невролози и рехабилитатори.