Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве (ЗКЦ) на територията на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Добрич АД продължава своята дейност с нов програмен период 2021 – 2030 г.

В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве се осигурява комплексно обслужване за бременни жени, родилки и деца, включващо:

  • здравно-информационни, здравно-обучителни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване;
  • здравно-консултативни и медико-социални дейности (специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, медицинска и психо-социална рехабилитация, превенция на изоставяне на деца) за родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, и недоносени деца на място в ЗКЦ или в дома.

Дейностите в ЗКЦ са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК. Специализираните медицински консултации и медицинската рехабилитация на здравноосигурените пациенти се извършват след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Услугите, предлагани в Здравно-консултативния център се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари (специалисти по акушерство и гинекология, по неонатология, по педиатрия и др. при необходимост), както и от немедицински специалисти (социален работник и психолог). Предоставят се на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя (с транспорт на лечебното заведение) при предварително изготвен график.

Здравно-консултативният център при МБАЛ – Добрич АД обслужва пациенти на град и област Добрич. Участието на потребителите като ползватели на услугите е доброволно.
Здравно-консултативният център разширява и допълва дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози.

Позициониран е на територията на „МБАЛ-Добрич” АД – Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102.
Работното време от 07.30 до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. всеки делничен ден.
Контакти: координатор – Веселина Митева;
тел.: 058/ 60 04 88, вътр. 355, GSM 0884 54 09 83

ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ
НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА,
РОДИЛКИ И БРЕМЕННИ С ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА
В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

ПОНЕДЕЛНИК
07.30 ч. – 12.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);
13.00 ч. – 16.00 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар).
ВТОРНИК
07.30 ч. – 12.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
12.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник(ЗКЦ/стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Акушер – гинеколог (ЗКЦ).
СРЯДА
07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);
10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ).
ЧЕТВЪРТЪК
07.30 ч. – 11.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
11.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ).
ПЕТЪК
07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);
10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Акушер – гинеколог (ЗКЦ).