Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве (ЗКЦ) на територията на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Добрич АД продължава своята дейност с нов програмен период 2021 – 2030 г. 

В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве се осигурява комплексно обслужване за бременни жени, родилки и деца, включващо:
– здравно-информационни, здравно-обучителни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване;
– здравно-консултативни и медико-социални дейности (специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, медицинска и психо-социална рехабилитация, превенция на изоставяне на деца) за родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, и недоносени деца на място в ЗКЦ или в дома.

Дейностите в ЗКЦ са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК. Специализираните медицински консултации и медицинската рехабилитация на здравноосигурените пациенти се извършват след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Здравно-консултативният център при МБАЛ – Добрич АД обслужва пациенти на град и област Добрич. 

В ЗКЦ се извършват консултации и за бременните жени, родилките и децата, граждани на Украйна, упражняващи правото си на временна закрила.

Участието на потребителите като ползватели на услугите е доброволно.

Здравно-консултативният център разширява и допълва дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози. Позициониран е на територията на „МБАЛ-Добрич” АД – Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102. 

Работното време от 07.30 до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. всеки делничен ден.

Контакти: координатор – Веселина Митева; 
тел.: 058/ 60 04 88, вътр. 355, GSM 0884 54 09 83

Услугите, предлагани в Здравно-консултативния център се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари (специалисти по акушерство и гинекология, по неонатология, по педиатрия и др. при необходимост), както и от немедицински специалисти (социален работник и психолог). Предоставят се на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя (с транспорт на лечебното заведение) при предварително изготвен график:

ПОНЕДЕЛНИК

07.30 ч. – 13.30 ч. Посещение на адрес;
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер-гинеколог (ЗКЦ).

ВТОРНИК

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ);
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (стационар); 
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер-гинеколог (ЗКЦ).

СРЯДА

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (стационар);
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (стационар);
10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (ЗКЦ); 
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер – гинеколог (ЗКЦ).

ЧЕТВЪРТЪК

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ);
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (стационар);
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Акушер – гинеколог (ЗКЦ)/Детски лекар (ЗКЦ).

ПЕТЪК

07.30 ч. – 09.30 ч. Административна дейност;
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
09.30 ч. – 11.30 ч. Психолог (стационар); 
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (стационар);
11.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (ЗКЦ);
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер – гинеколог (ЗКЦ).