В Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Добрич АД  продължава дейността си Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве (ЗКЦ).

В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве се осигурява комплексно обслужване за бременни жени, родилки и деца включващо:

  • здравно-информационни, здравно-обучителни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване;
  • здравно-консултативни и медико-социални дейности (специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, медицинска и психо-социална рехабилитация, превенция на изоставяне на деца) за родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, и недоносени деца на място в ЗКЦ или в дома.

Дейностите в ЗКЦ са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК. Специализираните медицински консултации и медицинската рехабилитация на здравноосигурените пациенти се извършват след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

В ЗКЦ се извършват консултации и за бременните жени, родилките и децата, граждани на Украйна, упражняващи правото си на временна закрила.

Услугите, предлагани в Здравно-консултативния център се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари (специалисти по акушерство и гинекология, по неонатология, по педиатрия и др. при необходимост), както и от немедицински специалисти (социален работник и психолог). Предоставят се на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя (с транспорт на лечебното заведение) при предварително изготвен график.

            Здравно-консултативният център при МБАЛ – Добрич АД обслужва пациенти на град и област Добрич.

Участието на потребителите като ползватели на услугите е доброволно и при необходимост.

Здравно-консултативният център разширява и допълва дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози. Позициониран е на територията на „МБАЛ-Добрич” АД – Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102.

Работното време от 07.30 до 16.00 ч. всеки делничен ден.

Контакти: координатор – Веселина Митева;

тел.: 058/ 60 04 88, вътр. 355, GSM 0884 54 09 83

 

 

ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ

НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА,

РОДИЛКИ И БРЕМЕННИ С ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА

В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

 

ПОНЕДЕЛНИК

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ);

07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (ЗКЦ);

10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар);

10.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (стационар);

13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер-гинеколог (ЗКЦ).

 

ВТОРНИК

07.30 ч. – 13.30 ч. Посещение на адрес;

13.30 ч. – 16.00 ч. Акушер – гинеколог (ЗКЦ)/Детски лекар (ЗКЦ).

 

СРЯДА

07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (ЗКЦ);

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (стационар);

10.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (стационар);

10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (ЗКЦ);

13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер – гинеколог (ЗКЦ).

 

ЧЕТВЪРТЪК

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ);

07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (стационар);

10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар)

10.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (ЗКЦ);

13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер-гинеколог (ЗКЦ).

 

ПЕТЪК

07.30 ч. – 09.30 ч. Административна дейност;

09.30 ч. – 11.30 ч. Психолог (ЗКЦ);

09.30 ч. – 11.30 ч. Социален работник (стационар);

11.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар);

11.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (ЗКЦ);

13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер – гинеколог (ЗКЦ).