В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве (ЗКЦ) при МБАЛ – Добрич АД се осигурява комплексно обслужване на деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, здравно неосигурени бременни жени, бременни с патология на бременността и/или родилки.

Стратегическата цел на центъра е подобряване на показатели, свързани със здравето на бременните, майките, децата и подрастващите, чрез подобряване на достъпа до здравни услуги извън обхвата на здравното осигуряване, осигуряване на подкрепа за добри практики в областта на интегрираните здравно-социални услуги.
В ЗКЦ се предоставят безплатно специализирани консултации от медицински (лекари) и немедицински (психолог и социален работник) специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, здравно неосигурени бременни жени  и/или родилки. Извършва се и неонатален слухов скрининг на новородените деца с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха на новороденото дете.

Потребителите могат да бъдат насочвани към Центъра от:

– общопрактикуващи лекари (ОПЛ);

– лекари от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ;

– лекари от лечебни заведения;

– лекари от специализирани институции за деца или от социални услуги – резидентен тип;

– лекари от родилните отделения;

– медицински и немедицински специалисти от детски заведения – детски ясли, детски градини, училища;

– здравни медиатори;

– служители от дирекции за социално подпомагане;

– местни власти;

– доставчици на социални услуги в общността (семейно-консултативни центрове и други структури), предоставящи услуги за деца и семейства на територията на област Добрич.
Центърът предоставя услуги на потребители само на територията на област Добрич.
Здравно-консултативният център (ЗКЦ) за майчино и детско здраве е позициониран на територията на „МБАЛ-Добрич” АД – Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102.

За дейността на ЗКЦ са осигурени: координатор, социален работник, психолог и медицински специалисти от лечебното заведение.

Данни за контакт:

  • координатор: Веселина Митева;
  • тел. 058/600 488, вътр.355; GSM 0884 540 983;
  • работното време от 07.30 до 12.30 ч. и от 13.00 – 16.00 ч. всеки делничен ден.

Консултациите се извършват на място в ЗКЦ и/или на адрес с транспорт на лечебното заведение по график:

ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ
НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА,
РОДИЛКИ И БРЕМЕННИ С ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА
В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

 ПОНЕДЕЛНИК

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ);

07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (ЗКЦ);

10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар);

10.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (стационар);

13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер-гинеколог (ЗКЦ).

ВТОРНИК

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ);

07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (стационар);

10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар)

10.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (ЗКЦ);

13.30 ч. – 16.00 ч. Акушер – гинеколог (ЗКЦ)/Детски лекар (ЗКЦ).

СРЯДА

07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (ЗКЦ);

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (стационар);

10.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (стационар);

10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (ЗКЦ);

13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер – гинеколог (ЗКЦ).

ЧЕТВЪРТЪК

07.30 ч. – 13.30 ч. Посещение на адрес;

13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер-гинеколог (ЗКЦ).

ПЕТЪК

07.30 ч. – 09.30 ч. Административна дейност;

09.30 ч. – 11.30 ч. Психолог (ЗКЦ);

09.30 ч. – 11.30 ч. Социален работник (стационар);

11.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар);

11.30 ч. – 13.30 ч. Социален работник (ЗКЦ);

13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер – гинеколог (ЗКЦ).