ВНИМАНИЕ!!! Не се образува проверка и не се разглеждат сигнали, които:

 • Са нередовни от външна страна и нередовностите не са отстранени в указания срок;
 • Съдържат неверни или заблуждаващи твърдения за факти и твърденията не са поправени в указания срок;
 • Съдържат твърдения за нарушения извън горепосочените области;
 • Се отнасят за нарушения, извършени преди повече от две години;
 • Са подадени анонимно, освен ако лицето, което ги разглежда не прецени да образува проверка;
 • Се отнасят за нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (производство или търговията с оръжие, муниции и военни материали);
 • Се отнасят за нарушения на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
 • Са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
 • Се отнасят за нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
 • Се отнасят за нарушения на тайната на съдебното съвещание;
 • Се отнасят за нарушения на правилата на наказателното производство;
 • Касаят нарушения в други области, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

ФОРМУЛЯР ЗА СИГНАЛ ОТНОСНО НЕРЕДНОСТ
по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

[contact-form-7 id=“1504″ title=“СИГНАЛ ОТНОСНО НЕРЕДНОСТ“]

СИГНАЛ ОТНОСНО НЕРЕДНОСТ