Отделението се намира на ІІ етаж в основната сграда на болницата.

Операционен блок разполага с 8 операционни зали.
Отделението е оборудвано с най-ново поколение Лапароскопска апаратура / за АГО и Хирургично отделение/,
Артроскопска апаратура, апарат за биполярна коагулация и дисекция ENSEL,апарат за рязане и лигиране на кръвоносни съдове CAIMAN,апарат Олимпус- за рязане с урлтразвук, два мобилни рентгенови апарата с монитори и принтер, електрокаутери ЕRBE, аргонкоагулатор ЕRBE и др.

В Операционен блок извършват хирургични, ортопедични, неврохирургични, гинекологични и УНГ оперативни интервенции -в спешен и планов порядък.
Устройството на операционните зали е съобразено с медицинските стандарти по Хирургия.
В Операционна работят шест операционни сестри, с дългогодишен стаж, едната от които е старша мед. сестра и шест санитари.

Старша мед. сестра – Диана Желева СЗГ
Мед. сестра – Нора Лалеян СЗГ
Мед. сестра – Павлина СтойчеваСЗГ
Мед. сестра – Златина ДобреваСЗГ
Мед. сестра – Славина ИвановаСЗГ
Мед. сестра – Атанаска ВълчеваСЗГ

Централа 058/ 600 488