Отделението е разположено в Хирургичен корпус на МБАЛ на V етаж– Добрич АД, разполага с 30 болнични легла, като 9 от тях са интензивни. Приема спешни и планови пациенти. Диагностицират се и се лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно лечение – исхемична болест на сърцето, клапни заболявания, белодробен тромбемболизъм, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, ритъмни и проводни нарушения, тежка артериална хипертония и нейните усложнения, остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност.

В отделението е разкрит Интензивен сектор с 9 болнични легла, оборудван по стандарт с високотехнологични апарати, монитори с аларми, дефибрилатор, инфузионни помпи, набор за спешна кардиопулмонална реанимация.
Създадени са всички необходими условия за комфорта на нашите пациенти .

СЪСТАВ:
Началник отделение:
Д-р Косте Костойчиноски – специалност Кардиология
Д-р Ивелина Иванова – специалност Кардиология
Д-р Славия Тодорова – специалност Кардиология
Д-р Милена Горанова– специалност Кардиология
Д-р Любозар Никитасов – специалност Инвазивна Кардиология
Д-р Христо Димитров – специалност Инвазивна Кардиология
Д-р Радой Баев – специалност Вътрешни болести
Д-р Симона Николаева – специалност Вътрешни болести
Д-р Назик Ахмет – специалност Вътрешни болести
Д-р Светослав Добрев – специалност Вътрешни болести

Старша медицинска сестра:
Петя Лазарова – магистър „Здравен мениджмънт”

Медицински сестри:
Теменуга Аврамова
Добринка Стаматова
Севджан Кърнак
Галина Христова
Надя Донева
Жана Димитрова

Медицински секретар:
Магдалена Желева

Санитари:
Таня Иванова
Маринка Димитрова
Гюлер Сюлейман
Надежда Коева
Павлинка Иванова
Петя Димитрова
Атанаска Манолова

Висококвалифицираният персонал, съвременната апаратура, хуманното отношение и индивидуалните грижи за всеки болен са предпоставка за бърза и прецизна диагностика и осъществяване на ефективен лечебен процес в отделение по Кардиология.
В Кардиологично отделение се работи в екип. Екипността е гарант за високото качество на здравното обслужване в отделението, като се осигурява навременно и адекватно качествено здравно обслужване и ефективна медицинска помощ на пациентите.

Неинвазивни клинични пътеки в Кардиология:
КП 16 Диагностика и лечение на нестабилна ангина пекторис /остър миокарден
инфаркт без инвазивно изследване и/или интервинционално лечение.
КП 27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик.
КП 29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
без механична вентилация.
КП 30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност с механична вентилация.
КП 31.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 год.
КП 32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над
18 год.
КП 33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.
КП 36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
КП 37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
Инвазивни клинични пътеки в Кардиология:
КП 17.1 Инвазивна диагностика при сърдечно- съдови заболявания при лица над 18г.
КП 18.1 Инвазивна диагностика при сърдечно- съдови заболявания с механична
вентилация при лица над 18г.
КП 20.1 Интервенционално лечение и свързаните с него диагностични катетеризации
при сърдечно- съдови заболявания при лица над 18г.
КП 25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно
изследване
КП 26Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с
интервенционално лечение
КП 28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на
ST-сегмент с интервенционално лечение

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ:
Чрез своя приемно- консултативен кабинет проследява преминалите през отделението болни. Осъществява спешна и планова медицинска помощ със съответните специалисти от отделението.

Контакти:
058/ 600 488
Старша мед. сестра: вътр. 308
Манипулационна: вътр. 419
Интензивен сектор: вътр. 439

Лекарски кабинет: вътр. 309
Приемен кабинет: вътр. 429
Инвазивна кардиология: вътр. 440
Медицински секретар: вътр. 490.