„МБАЛ Добрич“ АД разполага с добре оборудвана Болнична аптека, разположена на площ от 865 кв. м., намираща се на първия етаж в стационарния блок.

Персонал:
Управител на Болнична Аптека:
Диана Никова
Образование – висше фармацевтично
Квалификация – магистър-фармацевт

Димитричка Богомилова Пенева
Специалист по здравни грижи

Керанка Иванова
Специалист по здравни грижи

Маргарита Александрова
Технически секретар

Ана Опълченова
Технически секретар

Мая Димитрова
Аптечен санитар

Детелина Пейчева
Аптечен санитар

Болнична Аптека доставя лекарствени средства по цялата Есенциална листа , одобрена от Ръководството на „МБАЛ-Добрич“АД. Болнична аптека разполага с всички архитектурни и конструктивни възможности за обслужване на граждани и медицински персонал за приемане и окачествяване на пратки и медицински стоки в малки и големи количества. Аптеката снабдява „ МБАЛ –Добич” АД освен с лекарствени средства и с всички видове медицински консумативи свързани с оперативната дейност. Планират се и се доставят всички видове консумативи за Клинична лаборатория, Клинична микробиология, Рентгеново отделение, Лаборатория по Клинична патология, Отделение по хемодиализа, Отделение по трансфузионна хематология и Централна стерилизационна.
Болнична Аптека обслужва гражданите по наредба 34 на МЗ –туберкулозноболни , както и профилактика на контактните с тях.
Ежедневно се обслужват онкологично болни пациенти, които са на таргетна терапия с цитостатици, както и с наркотични вещества. В специално обособен стерилен бокс се приготвят разтвори на цитостатици за директно приложение на пациенти.
Тя е първата от областните болници, в които лекарствените листи се изписват и обработват по електронен път.
В аптеката се обслужват и пациенти нуждаещи се от платени медицински услуги, изцяло или частично покривани от НЗОК.

 

За контакти:
Телефон за контакти/fax: 058 600 960
e-mail: apteka_db@abv.bg