МБАЛ

Контакти

 

 

 

Адрес

ул. "Панайот Хитов" 24

Централа

(058) 600 488

Email

oblb@bergon.net

Телефони

Телефонна централа

  (058) 600 488  

 Приемен кабинет –
Регистратура Спешно отделение

  (058) 600 723  

 Д-р Георги Желязков

Изпълнителен
директор

(058) 600 160
(058) 600 188/ вътр. 230
(058) 600 717

 oblb@bergon.net 

 Даниела Михайлова

Главен
счетоводител
(058) 600 717  

 Румяна Куманова

Главна
медицинска сестра
(058) 600 488/ вътр.333  

Технически сътрудник

 

(058) 600 160 вътр. 230
(058) 600 414 – факс

 oblb@bergon.net 
Единен европейски номер за спешни повиквания

112

Контакти