МБАЛ

Контакти

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА „МБАЛ-ДОБРИЧ”АД:

IBAN  BG81FINV91501016884394

BIC/ CODE  FINVBGSF

ПИБ АД клон ДОБРИЧ

Адрес

ул. "Панайот Хитов" 24

Централа

(058) 600 488

Email

oblb@bergon.net

Телефони

Телефонна централа

  (058) 600 488  

 Приемен кабинет

  (058) 600 723  

 Д-р Георги Желязков

 Изпълнителен  директор (058) 600 160, 600 188/ вътр. 300 oblb@bergon.net (058) 600 414

 Даниела Михайлова

Главен счетоводител (058) 600 717  

 Румяна Куманова

 Главна медицинска сестра(058) 600 488/ вътр.333  

 Дарина Пенева

Технически сътрудник (058) 600 160 вътр. 230 oblb@bergon.net  (058) 600 414
Единен европейски номер за спешни повиквания

112

Контакти