„МБАЛ-Добрич“ АД увеличава заплатите на служителите си -постига стойностите на Отраслов колективен трудов договор

„МБАЛ-Добрич“ АД увеличи заплатите на всички свои служители от 01.03.2024 г., като с новите стойности на заплатите се постигнаха заложените…

МБАЛ-Добрич АД с най-добрата апаратура за микробиологични изследвания

„МБАЛ-Добрич“ АД надгради своята дейност като закупи за отделението по Клинична лаборатория един от най-добрите апарати за изследвание на бактерии…

Започва фондонабиране за ново педиатрично отделение в Болницата по проект „Светулка“

Фондация „За доброто-Проект Светулка“ е спомогнала изграждането на 5 педиатрични отделения, с помощта на дарители, в градовете Силистра, Айтос, Карнобат,…

д-р Митко Груев и още 4 лекари от МБАЛ-Добрич са отличени от колегията на лекарския съюз в гр.Добрич

„МБАЛ-Добрич“ АД има огромното удоволствие и чест да съобщи, че и петимата лекари отличени в годишната класация на районната колегия…