Звеното за централно снабдяване със стерилни материали (ОЦССМ) към МБАЛ-Добрич е най-голямото в областта. Тук се стерилизират инструментите, използвани от лекарите в МБАЛ – Добрич

Отделението отваря врати на 16.01.1996 г. То разполага с високотехнологични модерни съоръжения на фирма schaerer ecomatic.Намира се на първия етаж на Хирургическия корпус.

Обслужва всички отделения и 8 операционни зали. В отделението са обособени необходимите /мръсна, чиста и стерилна/ зони с цел да се предотврати пресичането на потоците със стерилни и контаминирани инструменти и материали.