В Отделението по неврохирургия се оказва спешна и планова денонощна медицинска помощ, касаеща заболявания в резултат от черепно – мозъчнитравми, наранявания и възрастовипромени на гръбначниястълб, дисковихернии.Отделениетоотговаря на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Неврохирургия“.

Във връзка със своята диагностична дейност, отделението използва модерна апаратура по образни изследвания /КТ, рентген, ултразвук, ЕЕГ/

Отделениетоимасключен договор с НЗОК и работи по следнитеклиничнипътеки:

  • №204Тежкачерепно – мозъчнатравмна – оперативно лечение;
  • №205Тежкачерепно – мозъчна травма – консервативно поведение;
  • №207 Краниотомии, неиндицираниот травма, по класически начин;
  • №208Конвервативно поведение при леки и среднотежкичерепно – мозъчнитравми;
  • №209Хирургично лечение при травма на главата;
  • №211Гръбначни и гръбначно – мозъчниоперативни интервенции с голям и много голямобем и сложност;
  • №212Гръбначни и гръбначно – мозъчниоперативни интервенции с малък и среденобем и сложност.

Отделението по неврохирургия се намира на VII етаж вХирургичния корпус на МБАЛ гр. Добрич и разполага с 10 легла.

В отделениетоработят 5 лекари в състав:

Руслан Киров Николов – Началник отделение Неврохирургия
Ганчо Добрев Стоянов – Ординатор Неврохирургия
Диян Хинков Деков  -Ординатор Неврохирургия
Юлиян Стоянов Петков – Ординатор Неврохирургия, Хирургия
Ростислава Красимирова Петрова – Специализант

В Отделението по неврохирургияработят 4 медицински сестри ,6 санитари и един медицински секретар.

 

КОНТАКТИ:

058/600 – 488 централа МБАЛ – Добрич
вътр. 565 – началник отделение
вътр. 347 – лекарски кабинет
вътр. 316 – манипулационна
вътр. 458 – медицински секретар