Лечебно – диагностичната дейност в Неонатологично отделение се осъществявя съгласно изискванията на Стандарта по Неонатология Отделението е разположено на четвъртия етаж в хирургическия корпус на „МБАЛ – Добрич” АД. Медицинският екип, който се грижи за новородените се състои от 6 лекари, 14 акушерки и мед. сестри, 6 санитари.
Отделението е изцяло реновирано и разполага с 20 легла, в т.ч. 4 интензивни, разпределени в три сектора: Физиологичен сектор, сектор за Интензивна терапия и сектор за Специални грижи.

– Физиологичен сектор.
В него се полагат грижи за здрави новородени деца от първите минути след раждането, целящи намаляване стреса на новороденото и максимално бързото му адаптиране към новата среда.


– Интензивен сектор.
Интензивният сектор е оборудван със съвременна апаратура, осигуряваща осъществяването на непрекъснат мониторинг на основните жизнени функции на пациентите. В Интензивния сектор се приемат деца с повишен риск и проблемна адаптация, деца със забавена кардио – пулмонална адаптация, изискващи апаратна вентилация и прилагане на сърфактант терапия, както и новородени с ниско тегло / под 2500гр./, нуждаещи се от дихателна реанимация. Децата в Интензивен сектор се поставят в кувьози, чрез които се гарантира контрол на основните параметри на средата.

– Сектор за специални грижи.

В сектора за специални грижи се отглеждат недоносени новородени със стабилни витални функции. Средно годишно през Неонатологично отделението преминават около 1200 деца. Лечебно – диагностичната дейност и грижите за новородените в звеното са непрекъснати – 24 часа в денонощието.

Екипът

на отделението по неонатология

Justin Beckham

Специалност

Quis ipsum suspendisse ultrices gravida risus commodo viverra maecenas accumsan lacus

Smith Johnson

Dermatologist

Quis ipsum suspendisse ultrices gravida risus commodo viverra maecenas accumsan lacus

Jennifer Winds

Neurology Specialist

Quis ipsum suspendisse ultrices gravida risus commodo viverra maecenas accumsan lacus