Лечебно – диагностичната дейност в Неонатологично отделение се осъществявя съгласно изискванията на Стандарта по Неонатология Отделението е разположено на четвъртия етаж в хирургическия корпус на „МБАЛ – Добрич” АД. Медицинският екип, който се грижи за новородените се състои от 6 лекари, 14 акушерки и мед. сестри, 6 санитари.
Отделението е изцяло реновирано и разполага с 20 легла, в т.ч. 4 интензивни, разпределени в три сектора: Физиологичен сектор, сектор за Интензивна терапия и сектор за Специални грижи.

– Физиологичен сектор.
В него се полагат грижи за здрави новородени деца от първите минути след раждането, целящи намаляване стреса на новороденото и максимално бързото му адаптиране към новата среда.


– Интензивен сектор.
Интензивният сектор е оборудван със съвременна апаратура, осигуряваща осъществяването на непрекъснат мониторинг на основните жизнени функции на пациентите. В Интензивния сектор се приемат деца с повишен риск и проблемна адаптация, деца със забавена кардио – пулмонална адаптация, изискващи апаратна вентилация и прилагане на сърфактант терапия, както и новородени с ниско тегло / под 2500гр./, нуждаещи се от дихателна реанимация. Децата в Интензивен сектор се поставят в кувьози, чрез които се гарантира контрол на основните параметри на средата.

– Сектор за специални грижи.

В сектора за специални грижи се отглеждат недоносени новородени със стабилни витални функции. Средно годишно през Неонатологично отделението преминават около 1200 деца. Лечебно – диагностичната дейност и грижите за новородените в звеното са непрекъснати – 24 часа в денонощието.