Местоположение:Осми етаж в хирургическия корпус на „МБАЛ Добрич“

Персонал:


Началнико отделение

Д-р Валентин Янев

д-р Валентин Янев

Д-р Снежана Шуманова

Представяне:
Отделението по кожни и венерически болести / КВО / е единствено в област Добрич и заедно с приемния консултативен кабинет по кожни и полово предавани болести /ККППБ/ реализира на функционален принцип дейността на диспансер по кожни и венерически болести за областта.

КВО разполага с 7 болнични легла, в южно разположени стаи със самостоятелен санитарен възел с течаща топла вода.

Визитацията се провежда всеки работен ден от Началник отделение, лекуващ лекар, старша мед. сестра и дежурна мед. сестра. Лечебните мероприятия включват освен вътрешното лечение с инжекции и таблетни форми, но и трикратно мазане с мехлеми и широко използване възможностите на физиотерапията.Болните се консултират при необходимост с други специалисти от болницата.

Лекарите от Отделение по кожни и венерически болести са специалисти по дерматовенерология със съвременна квалификация и опит. Сестрите и санитарите са със специфични умения за обгрижване на дерматологични болни
Отделението е база за практическо провеждане на следдипломна квалификация на лекари, специализанти по дерматовенерология.

Контакти:

Началник отделение : Д-р Валентин Янев тел. 058 /600 488 вътр.480
лекарски кабинет тел .058 / 600 488 вътр. 285
Д-р Снежана Шуманова тел. 058 / 600 488 вътр. 285
Ст. мед. сестра: тел. 058 / 600 488 вътр. 292
Манипулационна: тел. 058 / 600 488 вътр. 296
ККППБ тел. 058 / 600 488 вътр. 284

ОКВБ осъществява болнична помощ на болни с остри, подостри и изострени хронични дерматологични и полово предавани болести в условията на планов и спешен прием. В Консултативния кабинет се диспансеризират болни с ППИ.