МБАЛ-ДОБРИЧ” АД обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти и площи

”МБАЛ-ДОБРИЧ” АД обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти и площи, собственост на дружеството:…

МБАЛ – ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ– СПЕЦИАЛИЗАНТИ

О Б Я В А На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. „МБАЛ – ДОБРИЧ”АД  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ…