Процедура за определяне на места за специализанти финансирани от държавата, свободни работни места за лекари специализанти и свободни работни места за лекари и СЗГ

Повече информация ще намерите в прикачения файл. Procedura-za-opredelyane-na-mesta-za-specializanti-finansirani-ot-darzhavata-svobodni-rabotni-mesta-za-lekari-specializanti-i-svobodni-rabotni-mesta-za-lekari-i-SZGИзтегляне

Oткрит конкурс за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич

С Решение № 1/15.02.2022 г. на изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД е открит конкурс за "Застраховане на движимо и недвижимо…