МБАЛ – Добрич“ АД с мотивирано решение обявява, че прекратява конкурса за застраховка имущество

Kомисията назначена със Заповед № 39/12.02.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, обективира работата си в Протокол…

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности към 10 януари 2024г.

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности към 10 януари 2024г., във връзка с изискванията по чл.17, ал.1…

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и площи на недвижим имот, собственост на „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич

Търгът се открива с Решение № 1/03.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, с което е утвърдена…

Окончателни резултати на кандидатите участвали в проведения конкурс за заемане на свободни работни места за лекари-специализанти

„МБАЛ – ДОБРИЧ” АД, ГР. ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ…

„МБАЛ – ДОБРИЧ” АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 26.09.2023 г.

„МБАЛ - ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 26.09.2023 г. по специалности, за…