Процедура за определяне на местата за лекари-специализанти, финансирани от държавата

„МБАЛ-Добрич“АД ще предложи места за лекари- специализанти, финансираниот държавата, които се заемат на основание срочен трудов договор по реда начл.11,…

МБАЛ – Добрич“ АД с мотивирано решение обявява, че прекратява конкурса за застраховка имущество

Kомисията назначена със Заповед № 39/12.02.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, обективира работата си в Протокол…