Местоположение


Отделението се намира на първи и четвъри етаж на хирургическия корпус.

Персонал

Началник отделение:
Д-р Ивайло Петев
Д-р Златина Васкова
Д-р Калина Дянкова – ехография
Д-р Стефан Стойчев – онкогинекология, микроинвазивна хирургия в Гинекологията
Д-р Светозар Байчев Петров – ултразвукова и доплерова диагностика; извличане на остатъчна кръв и взиамне на тъкан- фрагмент от пъпна връв с цел съхраняване на стволови клетки; колпоскопия; гинекологична лапароскопия и хистероскопия; диагноза и поведене при засташен плод; магистър по здравен мениджмънт
Д-р Юлия Ступина
Д-р Лъчезар Хаджиларски – ехография

Д-р Константин Владимиров

Апаратура

Отделението разполага с два ехографски апарата, включително и влагалищни сонди за изследване; лапароскопски апарат за оперативни интервенции; електронож, хистероскоп и други, подсигуряващи осъществяването на добра медицинска практика.

Представяне

На лице е договор с НЗОК по Клинични пътеки в областта на Акушерството и Гинекологията.

АГО разполага с 28 легла, разположени в 3 сектора – Родилен, Гинекологичен и Патологична бременност.

– Родилен сектор. Състои се от предродилна зала, 3 родилни зали, самостоятелна операционна зала за оперативно родоразрешение, сектор за постродилни грижи.
– Гинекологичен сектор . Тук се извършват коремни операции- възпалителни, туморни, статични, а съшо така се правят и малки оперативни интервенции – лечебни и диагностични. От 1993г. в отделението се извършва микроинвазивна хирургия и безкръвни операции по повод стерилитет, кисти, хистеректомии и др. Част от лекарския и акушерски състав е специализирал в гр. Шафхаузен, Швейцария.
– Сектор Патологична бременност. Приемат се за лечение и наблюдение жени с патологична бременност.

Родилката има право на избор на лекар, екип и анестезиолог. Липсват тежки усложнения при родилките, има нулева майчина смъртност.

В АГО се приемат за лечение и раждане пациентки от цялата страна.