НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

С тази наредба се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.