Хирургично отделение в разположено е на шестия етаж в основната сграда на болницата.

В отделението се извършва консервативно и оперативно лечение на хирургични заболявания“ в условия на планови и спешни хоспитализации.
Разкрити са 20 болнични легла за активно лечение. Разпределени са на 2 сектора – септичен и асептичен.

В отделението работят:
– 5 хирурзи, като 4 от тях със специалност по хирургия, 1 е специализант. Броят на лекарите с придобита специалност и общия брой на лекарите в структурата съответстват на изискванията на второ ниво компетентност, определено в медицинския стандарт по хирургия.

Д-р Мирослав Попов – Нач. хирургично отделение
Завършил медицина ВМИ 1986 год. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
– 1990 – реконструктивна хирургия на периферна артериална и венозна система
– През 1991 – съдова хирургия – гр. София специалност хирургия – 1992 год.,
– 1993 – специализация по обща и съдова хирургия – Швейцария- Д-р Андре Гредел, проф. д-р Брунер, проф. Д-р Лачадер.
– 1999 – специализация по миниинвазивна ендоскопска хирургия в Швейцария – доц. Швайцер.
– 2011 год.- “Медицинска педагогика” към ВМУ – гр. Варна.

Д-р Георги Вълчанов
Завършил медицина 1988 год. ВМИ – гр. Варна. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
– 1994 год.- Специалност хирургия.
– 1999 год. – курс по “Абдоминална ехография” – І ниво – гр. София.
– 1999 год. – курс за следдипломна квалификация по Конвенционална ехография – МУ – гр. София.
– 2000 год. – индивидуално обучение по кръвоизливи на горния гастроинтестинален тракт – гр. София.

Д-р Венцислав Станев
Завършил медицина 1984год.ВМИ гр. Пловдив
– 1992 год.- Специалност хирургия
–2020 год- индивидуално обучение по „Конвенционална горна ендоскопия –I ниво-МУ гр,Варна

Д-р Младен Герджиков
Завършил медицина
–2021г-Специалност хирургия

Д-р А. Полшиков -специализант по хирургия

 

7 мед.сестри,от които една е старша сестра – всички са с дългогодишен трудов стаж по специалността и сертификати от следдипломни квалификции
• 1 мед.секретар
• 9 санитар

Клиничните пътеки по които се приемат пациенти в отделението , за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК през 2021 г. са :


72.1 ЕНДОСКОПСКО И МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ ЗА ЛИЦА
НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
74.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА, ПАНКРЕАСА И ПЕРИТОНЕУМА ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
127 КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
158 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ
171 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
при ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
172 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ при лица под 18 години
173 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ,ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
174 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ,при лица под 18 години
175 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА и ретроперитонеума, С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ при ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
176 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА, ВКЛ. ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА и ретроперитонеума, С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ при лица под 18 години
177 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
178 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ
179 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС
180 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТОМА
181 ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА АНУСА И ПЕРИАНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
182 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ
183 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕРНИИ С ИНКАРЦЕРАЦИЯ
АПр 26 АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Телефоните за връзка с отделните сектори са
058 / 600 488 –централа