ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Кратки факти

На „МБАЛ- Добрич“ АД със заповед от Министъра на здравеопазването се присъжда най-висока акредитационна оценка – Отличен за 5 години. Имайки предвид високата оценка на болницата и в частност на ХО това задължава персонала на отделението и неговия началник да запази постигнатите резултати и да повиши нивото и качеството на обслужване на пациентите. През месец февруари 2013 год. Хирургично отделението премина успешно и проверката по ИСО, който е един от най-популярните в света стандарти.През 1986г. е завършен хирургическия корпус, в който в момента се помещават стационарните отделения. До 1996 год. съществуват две хирургични отделения и същата година са обединени поради намаляване легловия фонд на болницата Хирургично отделение към „МБАЛ-Добрич” АД в Област Добрич предоставя здравна услуга на населението от 8 общини.

Хирургична дейност

Като подструктура на МБАЛ-Добрич АД е създадено с цел да извършва диагностично-лечебна (оперативна) дейност в областта на коремна хирургия, гнойно-септична, ендокринна, съдова хирургия. Тази дейност се осъществява според ситуацията в спешен, неотложен и планов порядък. Основна дейност, характеризираща спецификата на отделението, е оперативната. Стационарът на хирургично отделение в „МБАЛ – Добрич”АД е разположен на шестия етаж на хирургичния блок.В Хирургично отделение има разкрити 24 легла, от които 2 легла за продължително лечение. Отделението разполага с болнични стаи, всяка със собствен санитарен възел и една ВИП стая. Разпределени са на 2 сектора – септичен и асептичен. Отделението разполага и със сектор, в който са разположени лекарските кабинети, кабинета на началник отделение, старша мед. сестра и мед. секретар.

Мисия на хирургичното отделение

Мисията на хирургично отделение е свързана с мисията на „МБАЛ- Добрич“ АД в :

– Oсигуряване на надеждна и висококвалифицирана медицинска помощ на пациентите в изброените направления.
– Подобряване на здравето на болните или пълно възстановяване.
– Осигуряване на необходимата информация за ранна диагностика.
– Контрол върху динамиката на развитие на заболяването и ефекта от приложеното лечение.
– Облекчаване на болката при по-тежките заболявания.
– Провеждане на здравно обучение на пациентите и промоция на здравето.

Оперативна дейност

В хирургично отделение се извършва:

– Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия
– Миниинвазивна ( лапароскопска хирургия)
– Операции на стомаха и червата
– Операции на ректум и анус
– Спешна торакална хирургия
– Диабетна и атеросклеротична гангрена
– Раневи инфекции
– Гнойни процеси в коремната и плевралната кухина
– Фимози (обрязване)

Медицински персонал

Лекарите работещи в отделението са 8 на брой, от които 1 без придобита все още специалност по хирургия, медицински сестри – 14, от които старша мед.сестра и един медицински секретар, санитари – 10.

Д-р Мирослав Попов – зав. хирургично отделение

Завършил медицина ВМУ 1986 год. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
– 1990 – реконструктивна хирургия на периферна артериална и венозна система
– През 1991 – съдова хирургия – гр. София специалност хирургия – 1992 год.,
– 1993 – специализация по обща и съдова хирургия – Швейцария- Д-р Андре Гредел, проф. д-р Брунер, проф. Д-р Лачадер.
– 1999 – специализация по миниинвазивна ендоскопска хирургия в Швейцария – доц. Швайцер.
– 2011 год.- “Медицинска педагогика” към ВМУ – гр. Варна.
– Владее писмено и говоримо немски и английски език.

д-р Мирослав Попов

Д-р Красимир Николов

Завършил медицина 1982 год. във ВМУ – гр. Варна. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
– 1987 год.- Специалност хирургия.
– 1993 – курс по “ Усложнен колоректален карцином “ – гр. София, проф. д-р Ив. Виячки, дмн.
– 1994 – курс за обучение – “Гръдна хирургия” – гр. София, проф. д-р Тодоров, дмн.

д-р Красимир Николов

Д-р Георги Вълчанов
Завършил медицина 1988 год. ВМУ – гр. Варна. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
– 1994 год.- Специалност хирургия.
– 1999 год. – курс по “Абдоминална ехография” – І ниво – гр. София.
– 1999 год. – курс за следдипломна квалификация по Конвенционална ехография – МУ – гр. София.
– 2000 год. – индивидуално обучение по кръвоизливи на горния гастроинтестинален тракт – гр. София.

д-р Георги Вълчанов
Д-р Найден Найденов

Завършил медицина 1982 год. към ВМУ – гр. Варна. Курсове за усъвършенстване на квалификацията:
– 1987 год.- специалност хирургия.
– 1995 – 2004год – Управителна МБАЛ “Тервел” ООД
– 2004 год. – специалност Стопанско управление , професионална квалификация “Здравен мениджмънт”.

д-р Найден Найденов

Д-р Младен Герджиков

Лекарски състав
Сестрински състав
хирургия лекарски състав хирургия сестри

Операционна и налична апаратура

Всяка операционна зала е снабдена с операционна маса и осветление. Хирургическият инструментариум е достатъчен и добре поддържан. Разполагаме с високочестотен коагулатор за кръвоносни съдове Енсил и с ултразвуков скалпел на Olimpus. Разполагаме с апарати за високофреквентна електрокоагулация тип ERBE, апарат за миниинвазивна ендоскопска хирургия тип Storz, инструментариум за ендоскопско субфасциално лигиране на перфорантни вени, подвижен рентгенов апарат с усилвател на образа Sieremobil 2000 – Siemens, а така също и със сух стерилизатор – последно поколение на фирма Scherer, аспиратори, аргон – плазмения коагулатор на фирма ERBE.

“ Най-добрата операция е тази, която не се е наложило да бъде направена.“

– Николай Пирогов