Отделение „Медицинска онкология” е открито за първи път в историята на „МБАЛ- Добрич” АД на 01.04.2011 г. с Началник отделение Д-р Светлана Павлова.

През месец Март 2013 г. приключи основен ремонт, след който отделението разполага с 6 болнични стаи и дневен стационар.

Към отделението функционира и консултативен Онко кабинет, в който се осъществяват контролни прегледи на пациенти и се предписват лекарствени средства, включително опиоидни аналгетици.

Отделение медицинска онкология разполага с 10 болнични легла и 4 легла за палиативни грижи. В Отделението работят 4 лекари

/ 3-ма с призната специалност „медицинска онкология“ и 1 специализант/ и 8 СЗГ.

На територията на отделението заседава Онкологична комисия всеки петък от 12,00 ч. Целта на комисията е преценка на терапевтичното поведение при всеки новодиагностициран болен и/или преоценка при промяна в състоянието му. Предварително записване на пациентите за Онкологична комисия:

Тел: 058/600 488/ вътр. 542 от 08,00 ч до 16,00 ч. всеки работен ден.