„МБАЛ-ДОБРИЧ”АД  БЛАГОДАРИ НА СВОИТЕ ДАРИТЕЛИ!

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА „МБАЛ-ДОБРИЧ”АД:

     IBAN  BG81FINV91501016884394

     BIC/ CODE  FINVBGSF

     ПИБ АД клон ДОБРИЧ

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ И ИЗРАЗХОДЕНИ СРЕДСТВА

ОТ ДАРЕНИЯ В „МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД

Постъпили средства  от Общини,фирми и физически лица: 244 738 лв.

Изразходени средства от дарения към 10.06.2020 : 247 912 лв. От тях за:

1.За закупуване на медиц.апаратура: 184 700 лв.

           1 бр.Анестезиологичен апарат с окомпл.

           1 бр.Кръвногазов анализатор с окомпл.      

           1 бр. Фибробронхоскоп                                    

           3 бр. Дезинф.апарати с консумативи        

           1 бр.Стационарен ехограф                                

           1 бр. Дефибрилатор                                              

           6 бр.Пациентски монитори                                 

           4 бр. Вакуумаспиратори                                     

           4 бр. ЕКГ апарати                                                 

           8 бр.Инфузионни помпи

2.За закупуване на дезинфекц.материали  и препарати – 14 736 лв.

3.За закупуване на лични предп.средства,защ.облекло – 48 476 лв.     

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ДАРЕНИЯ В „МБАЛ-Добрич“АД             

Дарителска кампания