Д-р Гергана Стойкова с млад екип се грижи за болките на пациентите във физиотерапевтично отделение на МБАЛ-Добрич

Завеждащ отделението от осем години е д-р Гергана Стойкова. Като рехабилитатор, тя работи от 18 години и изпитва удовлетворение, че…

Жителите на Добрич и областта имат възможност да получат качествена образна диагностика от най-висок клас

Голяма частна инвестиция за ремонт и оборудване на лабораторията за ядрено-магнитен резонанс даде възможност тя да отвори врати отново след…