„МБАЛ-Добрич“ АД увеличава заплатите на служителите си -постига стойностите на Отраслов колективен трудов договор

„МБАЛ-Добрич“ АД увеличи заплатите на всички свои служители от 01.03.2024 г., като с новите стойности на заплатите се постигнаха заложените…

Процедура за определяне на местата за лекари-специализанти, финансирани от държавата

„МБАЛ-Добрич“АД ще предложи места за лекари- специализанти, финансираниот държавата, които се заемат на основание срочен трудов договор по реда начл.11,…

МБАЛ-Добрич АД с най-добрата апаратура за микробиологични изследвания

„МБАЛ-Добрич“ АД надгради своята дейност като закупи за отделението по Клинична лаборатория един от най-добрите апарати за изследвание на бактерии…