Д-р Гергана Стойкова с млад екип се грижи за болките на пациентите във физиотерапевтично отделение на МБАЛ-Добрич

Завеждащ отделението от осем години е д-р Гергана Стойкова. Като рехабилитатор, тя работи от 18 години и изпитва удовлетворение, че…

Обявление за провеждане на явен търг за отдаване под наем помещения и площи от недвижими имоти, собственост на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич.

Търгът се открива с Решение № 1/26.03.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, с което е утвърдена…

Жителите на Добрич и областта имат възможност да получат качествена образна диагностика от най-висок клас

Голяма частна инвестиция за ремонт и оборудване на лабораторията за ядрено-магнитен резонанс даде възможност тя да отвори врати отново след…

Процедура за определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 година

Места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б…