С модерно и отговарящо на европейските стандарти Спешно отделение разполага вече МБАЛ-Добрич

Ремонтът и преустройството на Спешното отделение на „МБАЛ-Добрич“ АД са част от дейностите по инвестиционен проект за модернизация на спешната…

„МБАЛ-Добрич“ АД увеличава трудовите възнаграждения на служителите си с цел привличане на нови кадри

„МБАЛ-Добрич“ АД предприема стъпки за увеличение на заплатите на своите служители с 25%. Заедно с това допълнителните възнаграждения ще бъдат…

Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата обявява МБАЛ-Добрич

"МБАЛ-Добрич" АД започва "Седмца на отворените врати", която има за цел намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в изпълнение на Националната…

Дарения за нуждите на Отделението по педиатрия получи МБАЛ Добрич по повод 1 юни

Отделението по педиатрия в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич получи ценни дарения, осигурени от дарителската кампания, осъществена в…