С модерно и отговарящо на европейските стандарти Спешно отделение разполага вече МБАЛ-Добрич

Ремонтът и преустройството на Спешното отделение на „МБАЛ-Добрич“ АД са част от дейностите по инвестиционен проект за модернизация на спешната…

„МБАЛ-Добрич“ АД увеличава трудовите възнаграждения на служителите си с цел привличане на нови кадри

„МБАЛ-Добрич“ АД предприема стъпки за увеличение на заплатите на своите служители с 25%. Заедно с това допълнителните възнаграждения ще бъдат…

„МБАЛ – ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ

О Б Я В АНа основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ…