В изпълнение на взето решение по т. 10 от дневния ред, на проведено на 31.05.2024 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД, с което Общото събрание на акционерите одобри и утвърди образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, съобразно писмо с рег. № 20-00-79/16.02.2024 г. на Заместник – министър на здравеопазването и приложенията към него, лечебното заведение публикува:

  • писмо с рег. № 20-00-79/16.02.2024 г. на Заместник – министър на здравеопазването, и приложените към него
  • образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и
  • образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.