Kомисията назначена със Заповед № 56/06.03.2024 г. на изпълнителния директор на МБАЛ Добрич, обективира работата си в Протокол № 1/06.03.2024 г. и Списък – Приложение № 1, неразделна част от същия. С Решение № 2/07.03.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД е обявено класирането на участниците в открит конкурс за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица.“, който беше обявен с Решение № 1/20.02.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД на интернет страниците на АППК и на лечебното заведение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.