На основание чл. 20, ал. 1 и чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 12, т. 7 и чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център – Добрич“, ЕООД, дъщерно дружество на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, прието решение по т. 1 от Протокол № 14 /23.06.2023 год. на заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, и Заповед № 123/03.07.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич /Заповедта/,

„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, гр. Добрич,обявява конкурс за длъжността: управител на „Медицински център – Добрич“ ЕООД, гр. Добрич,за срок от 3 години.

Срок за подаване на документите за участие в запечатан непрозрачен плик в деловодство на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, е от 09.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден от 04.07.2023 г. до на 18.07.2023 год., като
провеждането на първи етап на конкурса ще е на 19.07.2023 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на административната сграда на Управлението в „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич .

Документи с възможност за изтегляне:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.