Лечебното заведение Обявява, че въз основа на представения Протокол № 1/26.05.2023 г. от работата на комисията, назначена със Заповед № 92/25.05.2023 г. на изпълнителен директор на “МБАЛ-Добрич” АД – гр. Добрич, е взето РЕШЕНИЕ № 03/ 29.05.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, с което ОБЯВЯВА за непроведен търга с явно наддаване за следните обекти:

Обект 1.1. – недвижим имот находящ се в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, представляващ две помещения, едното от които Кабинет № 105, с площ съответно от 13 кв. м. (30 куб. м.), находящо се в северната част на I (първи етаж) в Терапевтичен блок, а другото помещение Кабинет № 100 с площ 12 кв. м. (27 куб. м.), находящо се на I (първи етаж) в Терапевтичен блок, и двете помещения с предназначение за медицинска дейност, като наемателят не може да променя предназначението им, при първоначална тръжна месечна наемна цена и за двете помещения – общо 171.00 лева/месец без ДДС;

Обект 1.4. – недвижим имот находящ се в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, представляващ помещение, с площ съответно от 22 кв. м., находящо се в Хирургичен корпус на „МБАЛ-Добрич”АД, гр. Добрич, с предназначение за търговска дейност, като наемателят не може да променя предназначението му, при първоначална тръжна месечна наемна цена за помещението – 262.00 лева/месец без ДДС;

Обект 1.5. – недвижим имот находящ се в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, представляващ площ, съответно от 48 кв. м., в югоизточна част от района на болницата с предназначение за търговска дейност, като наемателят не може да променя предназначението му, при първоначална тръжна месечна наемна цена за площта – 443.00 лева/месец без ДДС.

ПРЕКРАТЯВА търг с явно наддаване, обявен с Решение № 2/17.05.2023 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение, съобразно т. 1.1, 1.4, 1.5, т. 9.10 и т. 10 от Решение № 1/26.04.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, публикувано своевременно на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол и на интернет страницата на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич, в меню „Обяви“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.