Места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

 1. Места за лекари –специализанти, които се заемат на основание срочен трудов договор по реда на чл.11, ал.1, т.1 на Наредба №1 от 2015г. по специалности за лица с професионална квалификация „лекар“:Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение“ – 1 място
  – Лекар, специализант „Нервни болести” – 1 място
  – Лекар, специализант „Неонатология“ – 1 място
  – Лекар, специализант „Клинична лаборатория“ – 1 място
  – Лекар, специализант „Образна диагностика“ – 1 място
 2. Места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по реда на чл.13 на Наредба №1 от 2015г. по специалности за лица с професионална
  квалификация „лекар“:
  – Лекар, специализант „Трансфузионна хематология“ – 1 място

Лицата, които желаят да кандидатстват за обявените места е необходимо да подадат писмено заявление в базата за обучение на адрес:
гр. Добрич, ул.“Панайот Хитов“№24, „МБАЛ-Добрич“АД, „Управление“ в срок до 10.04.2023г.
Телефон за контакти: 058/ 600 160 ;   e-mail: oblb@bergon.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.