Лечебното заведение Обявява, че въз основа на представения Протокол № 1/10.03.2022 г. от работата на комисията, назначена със Заповед № 36/23.02.2022 г. на изпълнителен директор на “МБАЛ-Добрич” АД – гр. Добрич, е взето РЕШЕНИЕ № 03/ 10.03.2022 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, с което ОБЯВЯВА за непроведен търга с явно наддаване за Обект 1.19. недвижим имот находящ се в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, представляващ помещение с площ 24 кв. м. за търговска дейност, находящ се в източната част на „МБАЛ-Добрич“ АД, срещу входа на лечебното заведение, за поставяне на помещение за търговска дейност, с първоначална тръжна цена 312.00 лева без ДДС и

ПРЕКРАТЯВА търг с явно наддаване, обявен с Решение № 2/28.02.2022 г. на изпълнителния директор на лечебното заведение, съобразно т. 1.19 и т. 10 от Решение № 001/10.02.2022 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, публикувано своевременно на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол и на интернет страницата на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич, в меню „Обяви“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.