„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, гр. Добрич кани всички заинтересовани лица да подадат в лечебното заведение оферти за:

„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич и индивидуалния годишен финансов отчет на дъщерното дружество „МЦ-Добрич“ ЕООД за 2022 г.“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.