„МБАЛ-Добрич“ АД -гр.Добрич обявява свободни работни места:

 

   І. Свободни длъжности за лекари-специализанти и мед.сестри- специализанти:

1.Свободни работни места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“                                        – 1 място

Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение“                      – 1 място

Лекар, специализант „Нервни болести”                                                              – 1 място

Лекар, специализант „Медицинска онкология“                                                 – 1 място

Лекар, специализант „Неонатология“                                                                 – 1 място

 

Медицинска сестра, специализант „Анестезиология и интензивни грижи” – 3 места

 

2.Свободни работни места за лекари-специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-01-57/ 01.02.2022г. на Министъра на здравеопазването за присъдена акредитационна оценка на „МБАЛ-Добрич“АД- „ОТЛИЧНА“ за срок от пет години

Лекар, специализант „Нервни болести”                                                              – 2 места

Лекар, специализант „Педиатрия“                                                                       – 1 място

Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение“                      – 2 места

Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“                                          – 2 места

Лекар, специализант „Гастроентерология“                                                        – 2 места

Лекар, специализант „Неонатология“                                                                 – 1 място

Лекар, специализант „Кардиология“                                                                   – 2 места

Лекар, специализант „Нефрология“                                                                     – 1 място

Лекар, специализант „Ендокринология и болести на обмяната“                    – 2 места

Лекар, специализант „Вътрешни болестия“                                                       – 2 места

Лекар, специализант „Хирургия“                                                                         – 2 места

Лекар, специализант „Медицинска онкология“                                                 – 1 място

Лекар, специализант „Ортопедия и травматология“                                         – 1 място

Лекар, специализант “ Ушно-носно-гърлени болести“                                    – 1 място

Лекар, специализант “ Образна диагностика“                                                   – 2 места

Лекар, специализант “ Кожни и венерически болести“                                    – 2 места

Лекар, специализант “ Акушерство и гинекология“                                         – 1 място

Лекар, специализант “ Неврохирургия“                                                        – 1 място

Лекар, специализант “ Ревматология“                                                           – 1 място

Лекар, специализант “ Клинична лаборатория“                                           – 1 място

Лекар, специализант “ Микробиологична лаборатория“                            – 1 място

   ІІ. Свободни длъжности за лекари и специалисти по здравни грижи:

 • Лекар- ординатор в Отделение по неврология 
 • Лекар- ординатор в Отделение по хирургия
 • Лекар- ординатор в Отделение по неонатология
 • Лекар- ординатор в ОАИЛ
 • Лекар- ординатор в Отделение трансфузионна хематология
 • Лекар- Клинична лаборатория
 • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести-специалност „Пневмология и фтизиатрия“
 • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести- специалност „Гастроентерология“
 • Лекар- ординатор в „Медицинска онкология”

 

 • Специалисти по здравни грижи „Медицински сестри“
 • Специалисти по здравни грижи „Медицински лаборанти“

 

Телефон за контакти: 058/ 600 160 ;   e-mail: oblb@bergon.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.