О Б Я В Л Е Н И Е

„МБАЛ – Добрич” АД , на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници , с решение № 16/19.05.2020 г. и  № 18/10.06.2020 г на Съвета на директорите и Заповед №151/15.06.2020 г. на Изпълнителния директор, обявява публичен търг чрез явно наддаване за продажба на МПС собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД.

1.Описание на обекта  – автобус  Пежо Боксер 1 800 (Peugeot Boxer 1 800), дизел,  регистрация 30.07.2004 г.,  при първоначална  тръжна цена без ДДС –  1 250,00 лева

2. Стъпката за наддаване е 10% от първоначалната тръжна цена.

3. Размера на депозита 20  % от първоначалната тръжна цена – 250 лв.

4. Депозитът се заплаща  на касата на лечебното заведение или по банков път по банковата сметка на „МБАЛ –Добрич“ АД, посочена в тръжната документация до 29.06.2020 год

5. Търга ще се проведе в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 30.06.2020г  от 09:00ч..

6. Тръжната документация се закупува от касата на лечебното заведение на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24  всеки работен ден от 08:30 до 15:30ч на стойност 24лв с ДДС до 29.06.2020г.

7. Оглед на обекта на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 – всеки работен от 10:00 до 15:00ч до 29.06.2020 г., след предварителна заявка.

8. Краен срок за приемане на заявленията на участниците- 29.06.2020 г., до 16.30 часа.

9. Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в тръжната документация.

10. Повторно провеждане на търга – в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 07.07.2020 г.  от 09:00 ч

За допълнителна информация : тел. 058/ 60 10 96

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.