СМДЛ МЕДГУД ЕООД – ЯМР Диагностика 

(+359) 0 88 66 555 47

ЯМР в МБАЛ ДОБРИЧ

Адрес: Гр.Добрич, ул. л. Панайот Хитов №24 (вход през паркинга в двора)

работно време:Понеделник до Петък от 08:00 до 17:00 часа
E-mail: smdlmedgut@gmail.com

web site: ямр.бг

 записване за изследване

Ядрено магнитен резонанс