На 22.06.2024г., „МБАЛ- Добрич“АД и РК на БАПЗГ- Добрич, организираха за работещите в лечебното заведение Специалисти по здравни грижи /мед. сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори/ обучение на тема „Безопасност на пациента в здравните грижи“ с лектор: Проф. Силвия Борисова, д.оз.н. МУ“Проф.Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
От 85 предварително проявили интерес към събитието присъстваха 71 души, които имаха възможност да обновят своите знания и умения по темата.