Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. от 21.02.2024 г. до 05.03.2024 г.
Разглеждането на постъпилите предложения, ще се извърши на 06.03.2024 г., от 10.00 ч., в сградата на Управление на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич с адрес: гр. Добрич; ул.“Панайот Хитов“ № 24.
Документацията за участие е безплатна и може да бъде изтеглен от тук: