Централна стерилизационна

Отделението се намира на първия етаж на хирургическия корпус.

Разполага с добра материална база и модерна апаратура за стерилизация с пара под налягане.

Извършва газова стерилизация на термолабилни инструменти и пособия.

Разполага с техника и опаковъчна хартия за индивидуални опаковки с различни размери.

тел. +359 58/600 488 вътр. 511, 236