ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПРИ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

   В Здравно-консултативния център (ЗКЦ) при МБАЛ – Добрич АД се осигурява комплексно обслужване на деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, здравно неосигурени бременни жени, бременни с патология на бременността и/или родилки.
Стратегическата цел на центъра е подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на бременните, майките, децата и подрастващите, чрез подобряване на достъпа до здравни услуги извън обхвата на здравното осигуряване, осигуряване на подкрепа за добри практики в областта на интегрираните здравно-социални услуги.
В ЗКЦ се предоставят безплатно специализирани консултации от медицински (лекари) и немедицински (психолог и социален работник) специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, здравно неосигурени бременни жени и/или родилки. Извършва се и неонатален слухов скрининг на новородените деца с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха на новороденото дете.
Консултациите се извършват на място в ЗКЦ и/или на адрес с транспорт на лечебното заведение по график.

Потребителите могат да бъдат насочвани към Центъра от:
– общопрактикуващи лекари (ОПЛ);
– лекари от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ;
– лекари от лечебни заведения;
– лекари от специализирани институции за деца или от социални услуги – резидентен тип;
– лекари от родилните отделения;
– медицински и немедицински специалисти от детски заведения – детски ясли, детски градини, училища;
– здравни медиатори;
– служители от дирекции за социално подпомагане;
– местни власти;
– доставчици на социални услуги в общността (семейно-консултативницентрове и другиструктури), предоставящи услуги за деца и семейства на територията на областДобрич.
Центърътпредоставя услуги на потребители само на територията на областДобрич.
Здравно-консултативният център (ЗКЦ) за майчино и детско здравее позициониран на територията на „МБАЛ-Добрич” АД – Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102.
За дейността на ЗКЦ са осигурени: координатор, социален работник, психолог и медицински специалисти от лечебното заведение.

Данни за контакт:
– координатор: Веселина Митева;
– тел. 058/600 488, вътр.355; GSM 0884 540 983;
– работното време от 07.30 до 12.30 ч. и от 13.00 – 16.00 ч. всеки делничен ден.

 


ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ,
ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА, РОДИЛКИ И БРЕМЕННИ С ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

ПОНЕДЕЛНИК
07.30 ч. – 08.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);
08.30 ч. – 09.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
09.30 ч. – 16.00 ч. Домашни посещения.
ВТОРНИК
07.30 ч. – 10.00 ч. Социален работник(ЗКЦ/стационар);
10.00 ч. – 12.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
13.00 ч. – 16.00 ч. Акушер-гинеколог (ЗКЦ).
СРЯДА
07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);
10.30 ч. – 12.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
13.00 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ).
ЧЕТВЪРТЪК
07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
10.30 ч. – 12.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);
13.00 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ).
ПЕТЪК
07.30 ч. – 10.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);
10.30 ч. – 12.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);
13.00 ч. – 16.00 ч. Акушер-гинеколог (ЗКЦ).

 

 

Медицински център – представяне