МБАЛ – ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ– СПЕЦИАЛИЗАНТИ

О Б Я В А На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. „МБАЛ – ДОБРИЧ”АД  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ…