МБАЛ-ДОБРИЧ” АД обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти и площи

”МБАЛ-ДОБРИЧ” АД обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти и площи, собственост на дружеството:…