ОБЯВA за непроведен търг с явно наддаване за обект 1.1., обект 1.4. и обект 1.5 – помещения и площи от недвижим имот на „МБАЛ-Добрич”АД, гр. Добрич

Лечебното заведение Обявява, че въз основа на представения Протокол № 1/26.05.2023 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №…

Обявление за провеждане на явен търг за отдаване под наем помещения и площи от недвижими имоти, собственост на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич.

Търгът се открива с Решение № 1/26.03.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, с което е утвърдена…

Процедура за определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 година

Места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б…

„МБАЛ – ДОБРИЧ” АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването„МБАЛ - ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС…

МБАЛ открива конкурс за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич

"МБАЛ-Добрич" АД открива конкурс за "Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич,…