„МБАЛ – ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ

О Б Я В АНа основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ…

Процедура за определяне на места за специализанти финансирани от държавата, свободни работни места за лекари специализанти и свободни работни места за лекари и СЗГ

Повече информация ще намерите в прикачения файл. Procedura-za-opredelyane-na-mesta-za-specializanti-finansirani-ot-darzhavata-svobodni-rabotni-mesta-za-lekari-specializanti-i-svobodni-rabotni-mesta-za-lekari-i-SZGИзтегляне