Kомисията назначена със Заповед № 39/12.02.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, обективира работата си в Протокол № 1/13.02.2024 г. и списък – Приложение № 1, неразделна част от същия. С Решение № 2/14.02.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, се обявява прекратяването на конкурса за избор на застраховател за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на “МБАЛ-Добрич” АД – гр. Добрич, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица.“, съобразно т. V.7. от утвърдените с Решение № 1/24.01.2024 г. на изпълнителния директор на “МБАЛ-Добрич” АД, гр. Добрич условия за участие в конкурса, обявени надлежно на интернет страницата на “МБАЛ-Добрич” АД – гр. Добрич“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.