„МБАЛ – ДОБРИЧ” АД, ГР. ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-01-57/01.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването, определени за заемане въз основа на конкурс, обявен със Заповед № 177/13.09.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, които съгласно чл. 17 ал. 6 от Наредба № 1/ 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикува на интернет страницата на базата за обучение – „МБАЛ – ДОБРИЧ” АД, гр. Добрич.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.