С протоколно решение с изх.№ 5051 от провелите се преговори на 23.09.2022 г. в „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич, по свое желание представителите на СБМС за „МБАЛ-Добрич“ АД прекратяват участието си в преговорите по сключване на КТД.
Преговорите по подготовка и изготвяне на КТД към „МБАЛ-Добрич“ АД продължават със синдикалните представители на СО „ПОДКРЕПА“ и „АРК“ към „МБАЛ-Добрич“ АД.